Arts Start

Art Trốn Thoát Khỏi Nhà Tù >

This Art features an image of a rarely seen situation of a convict who's just escaped over the prison walls.

Arts Today

All Arts

Duyệt Nghệ thuật lựa chọn đặc biệt cho Hôm nay.

Arts Mới Nhất

More Arts

Xem tất cả các nghệ thuật mới nhất, thời gian gần đây được tạo ra bởi nghệ sĩ Matthias Zegveld.

Advertisement by Google
Arts Phổ Biến

More Arts

Duyệt qua sự lựa chọn của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Jeshield.

Arts Trending

View the Arts of Jeshield with the largest growth in popularity.

Advertisement by Google
Arts Luân Phiên

More Arts

Duyệt qua một bộ sưu tập nghệ thuật với các đối tượng thay thế.

About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,453 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,252,403 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Tầm nhìn của ông cho chức tổng thống của Hoa Kỳ là để làm sống lại giấc mơ Mỹ bằng cách xây dựng lại cơ sở hạ tầng và các mối quan hệ ngoại.